Vinnaithandi VaruvayaMusic:AR Rahman
Producers: Madan, Ganesh, Elred, Jayaraman
Director: Gautam Vasudev Menon
Lyrics: Thamarai